5 listopada dzieci uczestniczyły w warsztatach krawieckich. Na wstępie zostały zapoznane z wyposażeniem pracowni krawieckiej oraz próbowały (pod nadzorem) wykonać proste ściegi na maszynie krawieckiej. Następnie dzieci samodzielnie wypełniły swoje kotki - przytulanki, zszyły je, ozdobiły i doszyły brakujące elementy. Na zakończenie dzieci nadały kotkom imiona i zabrały je do domów.                                                                                          

                                                                                                                                                             napisała: Beata Słowińska