W dniach 30 maja – 7 czerwca 2020 r. odbył się XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”.

 PROSIMY o zdjęcia z czytania, mogą być również nagrania kamerą z czytania.

ZAPRASZAMY jeszcze raz WSZYSTKIE DZIECI DO KONKURSU PLASTYCZNEGO:

„RYSOWANE BAJKI”- temat pracy: „ZWIERZĘTA W BAJKACH

- praca wykonana kredkami świecowymi na kartce A4,

- zrobione zdjęcie bądź scan tylko pracy- przesłane do swojej Pani w grupie,

(w tytule maila proszę wpisać imię, nazwisko dziecka, wiek)

- termin nadsyłania zdjęć: do 10.06.2020

- nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronach naszego Przedszkola.

Ciekawostki o zwierzętach: https://calapolskaczytadzieciom.pl/xix-otcd/#multimedia

Listy ciekawych książek na stronach https://calapolskaczytadzieciom.pl/

                                         MIŁEGO CZYTANIA I SŁUCHANIA              Grażyna Paszkiewicz