K O M U N I K A T

 

BURMISTRZ MIASTA ŻARY

 

INFORMUJE, ŻE ZGŁOSZENIE DZIECKA NA DYŻUR LETNI

 

NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15 CZERWCA 2020 r.

 

DO NASTĘPUJĄCYCH PRZEDSZKOLI:

 

 

 do Miejskiego Przedszkola Nr 8 (dyżur w miesiącu lipcu),

 

• do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Żarach (dyżur w miesiącu sierpniu).

 

 

Wnioski do pobrania dostępne są w miejskich przedszkolach lub na stronie www.zary.pl w zakładce Oświata – Informacje.

 

Wysokość opłaty i numer konta zostanie podany przez intendenta przedszkola dyżurującego   w momencie złożenia wniosku.

 

Opłata powinna być uregulowana na konto przedszkola dyżurującego najpóźniej:

 

• do 26.06.2020 r. - w przypadku deklaracji dyżuru w lipcu,

 

do 30.07.2020 r. - w przypadku deklaracji dyżuru w sierpniu.

 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją korzystania z opieki przedszkolnej w miesiącach letnich.

 

Jednocześnie informuję się, że dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  o  wczesnym  wspomaganiu  rozwoju   zwolnione z opłaty stałej.