OTWARCIE NASZEGO PRZEDSZKOLA

 Drodzy Rodzice!
Nasze przedszkole (jak i inne w mieście) zostanie otwarte dnia 11 maja 2020r., czyli w najbliższy poniedziałek. Przedszkole będzie czynne od 6.30 do 16.00.  Przypominany że, ze względu na sytuację epidemiologiczną miejsce w naszej placówce mają zapewnione tylko dzieci rodziców obojga pracujących. Jeśli choć jeden rodzic pracuje zdalnie takie dziecko pozostaje nadal w domu.
Rodzice dzieci, które zostały zadeklarowane do przyjścia do przedszkola wypełniają dokument, który jest  załącznikami nr 1,2,3  do „Procedury przyprowadzania dzieci do przedszkola  w  okresie stanu  epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” i przesyłają go pocztą mailową do dnia 7 maja 2020r. do godz.15.00

 

Na bieżąco będziemy także państwa informować o wszelkich wytycznych dotyczących powrotu dzieci do przedszkola, jak i pobycie dzieci w przedszkolu. Dyrektor przedszkola Jolanta Baworowska