Pasowanie na przedszkolaka

7 listopada 2019 roku odbyła się w naszym przedszkolu pierwsza ważna uroczystość
z udziałem dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczęły uczęszczanie do naszego przedszkola. 

Uroczystość rozpoczęło powitanie gości następnie dzieci przedstawiły program artystyczny, którego motywem przewodnim były pszczółki.Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc, wierszyki, piosenki, zabawy ruchowe i tańce.

Po części artystycznej, dzieci złożyły ślubowanie i obiecały:

  • zgodnie bawić się w przedszkolu,
  • przychodzić każdego dnia z uśmiechem,
  • słuchać pani i pomagać kolegom,
  • być dzielnym przedszkolakiem. 

Po ślubowaniu, Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka oraz wręczyła każdemu dziecku dyplom i kuferek z małym prezentem. Całość uroczystości uświetniona została słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców dzieci.    Napisała: Beata Słowińska