Po raz kolejny odbyła się Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa zorganizowana Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach a prowadzona przez panie: Beatę Szumańską, Inez Tofil.   Atmosfera była bardzo podniosła ale w duchu zdrowej rywalizacji. Uczestniczyło 9 Miejskich Przedszkoli a patronatem objął to wydarzenie Urząd Miasta Żary i Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Żarach. Współzawodnictwo drużyn odbywało się na zasadzie Fair Play, z uśmiechem i radością.  Wszyscy bardzo dobrze się bawili, bo każdy zawodnik był wygranym. Między konkurencjami, przedszkolne zespoły uatrakcyjniały  swoimi występami. Na zakończenie spartakiady każda z drużyn otrzymała prezent dla przedszkola a zawodnicy otrzymali symboliczne  medale.