W lutym i marcu 2018r.w naszym przedszkolu odbyły się dwa spotkania cyklu Mały Ratowniczek prowadzone przez kierownika Żarskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża panią Jadwigę Szkopińską  zajęcia przeprowadzone były z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej. Dzieci uczyły się sprawdzania stanu poszkodowanego, wezwania specjalistycznych służb ratowniczych, prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej na fantomie i ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Największą atrakcją było bandażowanie poszkodowanych dzieci, pomalowanych sztuczną krwią. Pani Jadwiga bardzo wysoko oceniła wiadomości dzieci i ich szybkie, prawidłowe reakcje na zadania i udzielanie pierwszej pomocy. Na zakończenie spotkania miłym akcentem było otrzymanie dyplomu z Polskiego Czerwonego Krzyża za ogromne zaangażowanie i niesioną pomoc na ręce pani dyrektor Jolanty Baworowskiej dla naszego przedszkola. Dyplom za zaangażowanie i współpracę z PCK odział w Żarach  w otrzymała też pani Beata Szumańska, koordynator PCK przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Żarach.