W dniu 29.11.2017r. reprezentacja naszego przedszkola złożona z dzieci z grupy 5 latków wzięła udział w miedzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim, którego tematem były wiersze Jana Brzechwy. Dzieci zaprezentowały wiersz pt. „Grzebień i szczotka”. Krótkie przedstawienie przygotowała p. Beata Słowińska a aktorami byli: (od lewej) Marcelina Glóra, Zofia Spurek, Tymon Kuros, Marcel Reszka, Julia Paszkowska, Lena Malczewska. Inscenizacja przygotowana przez dzieci z naszego przedszkola znalazła uznanie w oczach widzów i jury czego wyrazem było przyznanie I miejsca. Dzieci otrzymały Dyplom oraz nagrody książkowe.

                                                                                                                            Napisała: Beata Słowińska