Najstarsze grupy przedszkolne uczestniczą w programie „Bezpieczna Zerówka”, którego celem jest przygotowanie dzieci do samodzielnego, ale bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.  W przedszkolu gościliśmy przedstawicieli Policji, którzy prowadzili z dziećmi zajęcia edukacyjne związane z bezpieczeństwem na drodze oraz rolach jakie pełnią najmłodsi obecnie   i w przyszłości jako pieszy, pasażer, kierowca.

                                                                                                                                               Napisała: Ewa Wawrzyniak