Grupę sześciolatków pani Beaty Szumańskiej odwiedziła pani Ewelina Sękowska nauczyciel języka niemieckiego z uczennicami klasy pierwszej  Gimnazjum nr 2 w Żarach. Goście w ramach wizyty przygotowali konkurs pt. „Co to za zawód ?”. Uczennice gimnazjum przedstawiały naszym przedszkolakom zagadki a za rozwiązanie ich otrzymywali punkty. Na zakończenie odbyła się liczenie punktów , wszyscy byli wygranymi.  Wspólna gimnastyka przy muzyce, uroczyście zakończyła to bardzo miłe spotkanie a uśmiechów było co niemiara. Sześciolatki przygotowały słodki poczęstunek a w zamian dostały drobne upominki .                                                                          napisała: Beata Szumańska