Zajęcia adaptacyjne 2016 

Za oknami jeszcze piękny, gorący sierpień, a my już pracujemy!  A wszystko to za sprawą Zajęć Adaptacyjnych i nowych dzieci, które zawitały w przedszkolne progi 30 i 31 sierpnia. We wtorek i w środę, trzylatki zapoznawały się z przedszkolem: ze swoją salą, szatnią, łazienką, rówieśnikami, ogrodem przedszkolnym i ze swoimi paniami: Panią Dyrektor – mgr Jolantą Baworowską, mgr Anną Czarnecką, mgr Grażyną Paszkiewicz, oraz z pomocą nauczycielek - panią Marią Corn,   i pracownikiem obsługi  -  panią Sylwią Lis

Dzieci ochoczo odkrywały kąciki zainteresowań, bawiły się swobodnie w sali i na podwórku przedszkolnym; rysowały, oglądały książeczki i zabawki. Chętnie uczestniczyły też w integracyjnych zajęciach tanecznych i ruchowych, prowadzonych przez nauczycielki.  Do zabawy przyłączyli się także Rodzice, wzruszeni rozpoczynającym się nowym etapem życia ich pociech. Drugiego dnia odbyło się zebrania organizacyjne z Rodzicami, na którym omówiono kwestie, dotyczące głównie pracy placówki oraz – najważniejsze – procesu adaptacji dziecka w przedszkolu. Na pożegnanie, Rodzice otrzymali do domu cenne wskazówki, jak pomóc dziecku przejść trudny okres rozpoczynające edukacje przedszkolną.

                       Anna Czarnecka