Każdego roku jesienią i wiosną odbywają się spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej. Dzieci poznają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w kontaktach z obcymi oraz zasady zachowania się w sytuacji zaatakowania przez zwierzę.