W przedszkolu realizujemy treści z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Dzieci poznają przyrodę, prawa nią rządzące oraz współzależności w niej występujące. Poznają czynniki sprzyjające i zagrażające przyrodzie. Jak co roku, tak i tej jesieni wszystkie grupy wyruszyły na sprzątanie terenu w parku oraz na terenie i wokół przedszkola. Przedszkolaki otrzymały rękawiczki ochronne i worki na śmieci. Nasi podopieczni dostrzegli jak bardzo zaśmiecone jest nasze środowisko. W ten sposób przedszkolaki rozwijały aktywną postawę wobec ochrony środowiska.