Jednym z celów podstawy programowej jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno wiedzieć, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umieć o nią poprosić. W związku z powyższym 17.09.2014r, grupa dzieci czteroletnich, odbyła wycieczkę do jednostki straży pożarnej w Żarach. Hasłem przewodnim wizyty w Straży Pożarnej było: „ Bezpieczny przedszkolak”. Cele, które chcieliśmy osiągnąć to: nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas pożaru, utrwalenie numeru alarmowego do Straży Pożarnej, wzbogacenie wiadomości dzieci na temat ochrony przeciwpożarowej poprzez poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru (np. wozu gaśniczego), zapoznanie z pracą strażaka oraz budzenie szacunku dla pracy strażaków. Spotkanie odbyło się w przesympatycznej atmosferze przy dźwięku syren strażackich.