Jak co roku, w naszym przedszkolu, odbyła się pierwsza ważna uroczystość dla dzieci z grupy trzylatków oraz cztero-pięciolatków, mianowicie pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość ta w dużym stopniu stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących w przedszkolu. Podczas uroczystości pasowania maluchy swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze się czują w przedszkolu. Zaprezentowały rodzicom piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się do tej pory. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Po wygłoszeniu przez maluchy przysięgi, dyrektor przedszkola, dokonała pasowania. Każde dziecko otrzymało dyplom oznaczający przynależność do grona przedszkolaków.