W naszym przedszkolu od wielu lat realizuje się treści z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Dzieci poznają  przyrodę, prawa nią rządzące oraz współzależności w niej występujące . Uczą się dostrzegać czynniki sprzyjające i zagrażające  przyrodzie. 22 kwietnia nasze przedszkole obchodziło Międzynarodowy Dzień Ziemi, z tej okazji wszystkie grupy wyruszyły na sprzątanie terenu w parku oraz na terenie i wokół przedszkola. Przedszkolaki otrzymały rękawiczki ochronne i worki na śmieci. Nasi podopieczni dostrzegli jak bardzo zaśmiecone jest nasze środowisko. W poszczególnych oddziałach odbyło się też segregowanie odpadów, które wcześniej nauczycielki gromadziły w celach edukacyjnych. W ten sposób przedszkolaki rozwijały aktywną postawę wobec ochrony środowiska.
W niejednej grupie materiały i surowce zostały wykorzystane w różnorodnej działalności  plastyczno-technicznej , muzycznej, artystycznej , teatralnej . Dzięki temu powstały różnorodne kolaże, mapy pojęciowe, instrumenty  muzyczne z odpadów kukiełki do teatrzyku, a przedszkolaki poczuły się współodpowiedzialna za obecną i przyszłą jakość życia na naszej ziemi.