W tym roku po raz pierwszy we wszystkich grupach wiekowych odbył się cykl zajęć psychoedukacyjnych pod hasłem  „Spotkanie z Leonem”. Celem zajęć jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci. W grupie 4-5-6-latków poprzez liczne zabawy dydaktyczne, rozmowy w kręgu, działalność muzyczną, teatralną, plastyczną, przedszkolaki pogłębiały świadomość własnych uczuć, uwrażliwiały się na potrzeby i uczucia innych osób, poznawały konstruktywne sposoby  wyrażania złości oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. W wyniku tych działań 8 kwietnia przedszkolaki wykazały się nie tylko umiejętnością rozpoznawania i nazywania uczuć, ale także dzięki zasadom dobrej współpracy stworzyły Makietę Emocji. Rozmowy w kręgu nauczyły nasze dzieci, że każde zdanie jest ważne, że każdy ma prawo się wypowiedzieć i zostać wysłuchanym. Zajęcia te pozwoliły też na aktywny udział wszystkich uczestników